Mode Velocity

Photographer: Alexey Barinov

@photograph_barinov_alexey

@barinovalexey.ru

Model: @alena9440

Makeup: @nyaranskaya

Style: @alla_pavlyuchenko

Showroom: Matre @matre.rf

Clothing brand: Yallo @yallo_brand

Location: Helicopter club "Volzhsky"

City: Nizhny Novgorod

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon

© 2020 by Zolota Magazine

Send an email to Zolota